top of page

בן פרהט - מנהל ומייסד המרכז הטיפולי

השכלה:

  • פסיכולוגיה וחינוך. אוניברסיטת תל-אביב ישראל

  • הסמכה בטיפול התנהגותי אוניברסיטת בולטימור,ארה"ב. ומכללת זימן, ישראל

  • השתלמויות: הסמכה להנחיית מטפלים. ע"י משרד-הבריאות,ישראל

  • בניית תוכניות טיפול עבור משרד-הרווחה,ישראל

  • אוטיזם-אבחנה ודרכי טיפול –אוניברסיטת בר-אילן

  • חינוך מיני לבעלי צרכים מיוחדים-משרד-הרווחה, ישראל

רקע:

נסיון של יותר מעשרים שנה באבחון ,הדרכה וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.

במהלך עבודתי אני מלווה משפחות,גנים ובתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מבצע הערכות, בונה תוכניות טיפול ומדריך את הצוות והמשפחה.

צ'יימס ישראל: ארגון המספק שירותים לילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים ובכלל זה עם תסמונת דאון

אקי"ם: הארגון הגדול בישראל לבעלי צרכים מיוחדים

מש"י: ארגון ,גנים ובתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים

אוהל שרה: בתי ספר ,מסגרות תעסוקה ומסגרות דיור לבעלי צרכים מיוחדים בעיקר תסמונת דאון

רשת גני 'עולל' גנים לילדים מגלאי 3-7 בעלי עכוב התפתחותי ובכלל זה גם ילדים בעלי תסמונת דאון.

ניהול: ניהול מרכזי יום טיפוליים -צ'יימס

ניהול פנימיה לבעלי צרכים מיוחדים אקי"ם

ניהול גנים לחינוך מיוחד 'עולל'

במשך מעל עשרים שנה אני מלווה מסגרות לילדים אשר בכולן יש גם ילדים עם תסמונת דאון ומכיר היטב את הקשיים היחודיים לתסמונת וכן את דרכי הטיפול המתאימות.

במשך השנים אני מרצה במוסדות שונים:אוניברסיטאות, מכללות וקורסים של משרד הרווחה ומשרד החינוך

הייתי חלק מצוות שפיתח מודל ארצי לבניית תוכניות טיפול לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל..

פיתחתי מספר מודלים טיפוליים המותאמים לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.מודלים אלה משמשים עקרונות לבניית תוכניות טיפול פרטניות להקניית מיומנויות לימודיות ותפקודיותףהגברת מוטיבציה לתפקוד בתחומים שונים,יצירת קשר נורמטיבי והפחתת התנהגויות לא רצויות.

אני מודה על הזכות שניתנה לי לסייע לילדים להיות שמחים, חזקים, תפקודיים ולפסוע לצידם חלק מהדרך לקראת חיים מלאי הצלחות.

שלכם, בן

דברו איתי

תודה על פנייתכם!

bottom of page