top of page

בן פרהט - מנהל ומייסד המרכז הטיפולי

הורים יקרים,

המרכז הטיפולי 'Local-li' הוקם על מנת לספק מגוון טיפולים בסביבה תומכת ומכילה בכל מקום בעולם. צוות המרכז מורכב ממטפלים מקצועיים ומנוסים המעניקים לכל משפחה וילד מענה אישי מותאם ביותר.

אנו בטוחים שהתייעצות עם אנשי מקצוע במועד הנכון תעזור לכם להתגבר על קשיים בתהליכי התפתחות של הילד ואף תאפשר לו לגדול בצורה בריאה ותשפר איכות חיי המשפחה. אנו מאמינים כי בכל ילד טמון גרעין יצירתי, שיכול להוות בסיס להתפתחות, צמיחה אישית ומימוש הפוטנציאל שלו. מדובר בתהליך, כאשר בו גיוס הכוחות והיכולות לצורך פיתוח המיומנויות השונות של הילד מתקיים בצורה יצירתית ומקבלת.

כאשר ילד מגיע למרכז אנו רואים חשיבות רבה להתייחס אליו כעולם בפני עצמו, אך גם כחבר במגוון קבוצות השתייכות: משפחה, מסגרת חינוכית, חברים וכד. הצלחת הטיפול נמדדת בשיפור התפקודים השונים של הילד שיבואו לידי ביטוי בסביבתו הטבעית. אין ספק כי ילד המתקדם במהלך הטיפול הינו מקור סיפוק לכולנו אך המבחן האמיתי הוא בכך שהילד יעביר מיומנויות תפקודיות, רגשיות והתנהגותיות אלה מחוץ לחדר הטיפול.

ילד שמח הוא ילד לומד ומתקדם. מתוך הנחה זאת אנו רואים חשיבות רבה לכך שכל ילד המגיע למרכז יחוש נעים ונוח, יחווה הצלחות ויאמין ביכולותיו. אנו מקפידים שהילד לא ירגיש 'מטופל', ומעבירים את המפגשים תוך פעילות חווייתית ומשחק.

אני מודה על הזכות שניתנה לי לסייע לילדים להיות שמחים, חזקים, תפקודיים ולפסוע לצידם חלק מהדרך לקראת חיים מלאי הצלחות.

בן פרהט

בן פרהט - מנהל ומייסד המרכז הטיפולי

הורים יקרים,

המרכז הטיפולי 'עולל' הוקם על מנת לספק מגוון טיפולים בסביבה תומכת ומכילה. צוות המרכז מורכב ממטפלים מקצועיים ומנוסים המעניקים לכל משפחה וילד מענה אישי מותאם ביותר.

אנו בטוחים שהתייעצות עם אנשי מקצוע במועד הנכון תעזור לכם להתגבר על קשיים בתהליכי התפתחות של הילד ואף תאפשר לו לגדול בצורה בריאה ותשפר איכות חיי המשפחה. אנו מאמינים כי בכל ילד טמון גרעין יצירתי, שיכול להוות בסיס להתפתחות, צמיחה אישית ומימוש הפוטנציאל שלו. מדובר בתהליך, כאשר בו גיוס הכוחות והיכולות לצורך פיתוח המיומנויות השונות של הילד מתקיים בצורה יצירתית ומקבלת.

כאשר ילד מגיע למרכז אנו רואים חשיבות רבה להתייחס אליו כעולם בפני עצמו, אך גם כחבר במגוון קבוצות השתייכות: משפחה, מסגרת חינוכית, חברים וכד. הצלחת הטיפול נמדדת בשיפור התפקודים השונים של הילד שיבואו לידי ביטוי בסביבתו הטבעית. אין ספק כי ילד המתקדם במהלך הטיפול הינו מקור סיפוק לכולנו אך המבחן האמיתי הוא בכך שהילד יעביר מיומנויות תפקודיות, רגשיות והתנהגותיות אלה מחוץ לחדר הטיפול.

ילד שמח הוא ילד לומד ומתקדם. מתוך הנחה זאת אנו רואים חשיבות רבה לכך שכל ילד המגיע למרכז יחוש נעים ונוח, יחווה הצלחות ויאמין ביכולותיו. אנו מקפידים שהילד לא ירגיש 'מטופל', ומעבירים את המפגשים תוך פעילות חווייתית ומשחק.

אני מודה על הזכות שניתנה לי לסייע לילדים להיות שמחים, חזקים, תפקודיים ולפסוע לצידם חלק מהדרך לקראת חיים מלאי הצלחות.

בן פרהט

 
השכלה:
  • פסיכולוגיה וחינוך. אוניברסיטת תל-אביב ישראל

  • הסמכה בטיפול התנהגותי אוניברסיטת בולטימור,ארה"ב. ומכללת זימן, ישראל

  • השתלמויות: הסמכה להנחיית מטפלים. ע"י משרד-הבריאות,ישראל

  • בניית תוכניות טיפול עבור משרד-הרווחה,ישראל

  • אוטיזם-אבחנה ודרכי טיפול –אוניברסיטת בר-אילן

  • חינוך מיני לבעלי צרכים מיוחדים-משרד-הרווחה, ישראל

רקע:

נסיון של יותר מעשרים שנה באבחון ,הדרכה וטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים.

במהלך עבודתי אני מלווה משפחות,גנים ובתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מבצע הערכות, בונה תוכניות טיפול ומדריך את הצוות והמשפחה.

צ'יימס ישראל: ארגון המספק שירותים לילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים ובכלל זה עם תסמונת דאון

אקי"ם: הארגון הגדול בישראל לבעלי צרכים מיוחדים

מש"י: ארגון ,גנים ובתי ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים

אוהל שרה: בתי ספר ,מסגרות תעסוקה ומסגרות דיור לבעלי צרכים מיוחדים בעיקר תסמונת דאון

רשת גני 'עולל' גנים לילדים מגלאי 3-7 בעלי עכוב התפתחותי ובכלל זה גם ילדים בעלי תסמונת דאון.

ניהול: ניהול מרכזי יום טיפוליים -צ'יימס

ניהול פנימיה לבעלי צרכים מיוחדים אקי"ם

ניהול גנים לחינוך מיוחד 'עולל'

במשך מעל עשרים שנה אני מלווה מסגרות לילדים אשר בכולן יש גם ילדים עם תסמונת דאון ומכיר היטב את הקשיים היחודיים לתסמונת וכן את דרכי הטיפול המתאימות.

במשך השנים אני מרצה במוסדות שונים:אוניברסיטאות, מכללות וקורסים של משרד הרווחה ומשרד החינוך

הייתי חלק מצוות שפיתח מודל ארצי לבניית תוכניות טיפול לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל..

פיתחתי מספר מודלים טיפוליים המותאמים לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.מודלים אלה משמשים עקרונות לבניית תוכניות טיפול פרטניות להקניית מיומנויות לימודיות ותפקודיותףהגברת מוטיבציה לתפקוד בתחומים שונים,יצירת קשר נורמטיבי והפחתת התנהגויות לא רצויות.

bottom of page