top of page
מיוחד
פוסטים אחרונים
חפשו לפי תגיות
אין עדיין תגים.
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ילדים. לא מערכים כלום, אין טיפת כבוד

מסופר על תלמידי רבי עקיבא (24,000 מספר בלתי נתפס) שנספו במגיפה קטלנית בימים אלו ממש לפני כמעט אלפיים שנה. בל״ג בעומר בדיוק פסקה המגיפה.

מדוע בכלל, נגזר על כל כך הרבה תלמידי חכמים מהשורה הראשונה, שהיו צדיקים לפי כל קנה מידה אפשרי, למות במגיפה אכזרית טרם עת? ובכן, הסיבה על פי הכתובים , ״משום שלא נהגו כבוד זה בזה״ אם כן נשאלת השאלה, האם חוסר כבוד הדדי הינה סיבה ראויה בגינה יש להמית כל כך הרבה תלמידי חכמים? אנחנו נתקלים כל יום בכל כך הרבה צרות עין, חוסר פירגון על ימין ועל שמאל שכבר נדמה שהתרגלנו, ובכלל, איך ייתכן שדווקא תלמידי רבי עקיבא נכשלו בחוסר כבוד שהרי רבם ומורם המציא את המושג ״ואהבת לרעך כמוך- זה כלל גדול בתורה״, כלומר אהבת ישראל היתה הבסיס לכל התורה שלו מה אם כן הענין , וכיצד יתכן שדווקא בזה תלמידיו נכשלו ?

ובכן, תלמידי רבי עקיבא לא נכשלו בפגיעה בכבוד הזולת סתם כך, אלא במסגרת לימוד התורה ועבודת ה' שלהם. הם דבקו בכל נפשם ומאודם בתורת רבם, ומכיוון שטבע האדם הוא ש"אין דעותיהם שוות", לכן לכל אחד מהם היתה הבנה ופרשנות משלו לתורת רבו. מכאן נבעה מחלוקתם – כיצד לפרש ולהבין את רבי עקיבא. האחד פירשו בקו היראה, השני הבינו בקו האהבה, וכן הלאה.

אך המחלוקת בין התלמידים הייתה עזה אף יותר מאשר אצל סתם בני-אדם החלוקים בדעותיהם. תלמידי רבי עקיבא היו מודעים למסר שהנחיל להם רבם: "ואהבת לרעך כמוך", והם אכן הפנימו אותו. אלא שבדיוק משום כך לא היו מוכנים לעצום עיניים ולהתעלם ממעשי הזולת. אהבת הרֵע בערה בעצמותיהם ודעתם לא נחה כל זמן שגם הזולת לא קיבל את הפרשנות שלהם – שהיא היחידה האמיתית! לתורת רבם, -לדעתם.

תלמידי רבי עקיבא היו אנשי אמת ועל כן הם לא יכלו לנהוג באופן של "אחד בפה ואחד בלב" ולא היו מסוגלים לזייף כבוד בשעה שליבם לא היה רגש אמיתי כלפי הזולת.

הנקודה הזאת רלוונטית גם לחיים של כולנו, בין אנשים בוגרים וגם בין הורים וילדים.

אתה רוצה שיכבדו אותך? תתחיל בלכבד אחרים.

תן לסביבתך וילדך את מה שתרצה לקבל. האם אתה נוהג בכבוד בילדיך?

שינוי בהתנהגות הילדים מתחיל אצלינו,בלשמש דוגמא אישית. שינוי מתחיל מבפנים!

#מאמרים #ככהכןמתנהגים #בשבתלאמחנכיםילדים #בןפרהט #חינוך #ילדים #לגבעומר #חגים

bottom of page